Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - krytyka

Piotr Gąsiorowski
Mateusza 23:23-28
Nie KOP
22 min 51 sek
Views: 726
„Ten, który zna nas doskonale; Ten, który wie i zna całą prawdę o każdym z nas; Ten, który mógł wyrazić swoją opinię o każdym z nas w dowolny sposób, powiedział: ‘Wiem, jaki jesteś i nie zostawiam Ciebie samego z tym’…”
Piotr Gąsiorowski
Jana 12:1-11
27 min 48 sek
Views: 782
„Skupianie się na Bogu przynosi uwolnienie! Skupianie się na Bogu daje wolność! Sprawia, że, to co nas wiąże, zostaje rozwiązane...”