Kazania - archiwum

Ostatnie kazania tego nauczyciela

Nasze twórcze DNA
Mate.O
Rodzaju 1:1-3:24
27 min 20 sek
Views: 460
„Boża różnorodność zamieszkała w nas. Stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Stworzeni, abyśmy odbijali Jego chwałę. To przez grzech raczej staramy się unifikować, niż cieszyć się różnorodnością, dlatego że czujemy się zagrożeni. Nie potrafimy się w niej odnaleźć, ale Chrystus nas odkupił do tego, abyśmy się jej już nie musieli bać…”