Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
25 min 1 sek
Views: 588
„Bo sprawiedliwość nie jest karą za grzechy, nie jest wyciąganiem konsekwencji – tym zajmuje się dyscyplina…”
Piotr Gąsiorowski
Objawienie Św. Jana
43 min 29 sek
Views: 2424
„Twoje życie – dana przez Boga możliwość, otwarte drzwi…”
Piotr Gąsiorowski
Palmów 23:1-6 i Jana 7:37-38
24 min 31 sek
Views: 1615
„Spokojne wody i zielone pastwiska wcale nie znajdują się poza Tobą! Znajdują się w Tobie! To nie jest miejsce, do którego masz dojść. To nie jest miejsce, które masz wypracować. To nie jest miejsce, które ktoś ma Tobie dać!...”