Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - brak

Kim naprawdę jesteśmy?
Piotr Gąsiorowski i Marta Shaw
Kolosan 3:1-14
26 min 21 sek
Views: 1075
„Historia z Ukrainy: pamiętam pewną głęboką dyskusję teologiczną, przy stole pewnego pastora, o tym czym jest prawdziwa miłość. A w międzyczasie bardzo skromna, cichutka żona tego pastora powyciągała z szafek, co mogła, wszystko co znalazła w domu do jedzenia, i przekształciła to w ucztę dla nas, dywagujących o tym, czym jest prawdziwa miłość…”
Piotr Gąsiorowski
Wyjścia 32:1-35
22 min 21 sek
Views: 705
„Czy jest na sali ktoś, kto ma wszystkie rachunki zapłacone, wszystkie zobowiązania finansowe zrealizowane, nie ciąży na nim żadne niezapłacone zobowiązanie finansowe?...”