Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
32 min 28 sek
Views: 682
„Kawałek kredy. Narysować na ziemi koło. Stanąć w jego środku i powiedzieć: Boże, zacznij świętość od tego koła, zacznij swoją przemianę od tego, co znajduje się w środku tego koła…”