Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - sprawiedliwość

Prawdziwy Starszy Brat
„Wiele nas kosztuje, żeby komuś przebaczyć, bo mamy głęboko zakorzenione własne poczucie sprawiedliwości, ale łaska Boża nie jest sprawiedliwa, w naszym rozumieniu tego słowa…”
Piotr Gąsiorowski
Objawienie Św. Jana
30 min 57 sek
Views: 873
„Czy możesz wyobrazić sobie sprawiedliwy świat?...”
Piotr Gąsiorowski
25 min 1 sek
Views: 590
„Bo sprawiedliwość nie jest karą za grzechy, nie jest wyciąganiem konsekwencji – tym zajmuje się dyscyplina…”
Piotr Gąsiorowski
Niepodważalne
33 min 15 sek
Views: 1751
„Nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał Ciebie bardziej i nie możesz zrobić nic, aby kochał Ciebie mniej… Bo On nie potrafi inaczej…”