Kazania - archiwum

Ostatnie kazania tego nauczyciela

Jednorożec
Wiliam Shaw
Kolosan 2:8 i 1_Koryntian 3:19
28 min 24 sek
Views: 155
Czym jest mądrość Boga w odniesieniu do mądrości ludzkiej...
Proście, a będzie wam dane...
Wiliam Shaw
Mateusza 7:7-11
27 min
Views: 141
Nie wiem jak to jest z wami, ale ja czasami kiedy się modlę czuję, jakby moje modlitwy nie były wysłuchane... Modlę się o chleb, a otrzymuję kamień...
Lament
„Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Obudź się, nie odrzucaj nas na wieki! Dlaczego skrywasz swoje oblicze, Zapominasz o naszej nędzy i udręce? Nasze dusze pogrążyły się w prochu, nasze ciała przylgnęły do ziemi.” Ps 44, 24-26
Prawdziwy Starszy Brat
„Wiele nas kosztuje, żeby komuś przebaczyć, bo mamy głęboko zakorzenione własne poczucie sprawiedliwości, ale łaska Boża nie jest sprawiedliwa, w naszym rozumieniu tego słowa…”
Większy
Marta Shaw i Wiliam Shaw
Przysłów 9:10
30 min 16 sek
Views: 556
„Bóg często działa w nowy sposób, którego się nie spodziewamy. W Biblii mamy wiele przykładów tego, jak ludzie spodziewali się, że Bóg zadziała w jakiś konkretny sposób, a On zrobił coś zupełnie innego. I jeżeli trzymamy się naszych pudełek czy kategorii, to możemy nie zauważyć, co Bóg robi…”