Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - prośba

Proście, a będzie wam dane...
Wiliam Shaw
Mateusza 7:7-11
27 min
Views: 141
Nie wiem jak to jest z wami, ale ja czasami kiedy się modlę czuję, jakby moje modlitwy nie były wysłuchane... Modlę się o chleb, a otrzymuję kamień...
Pomocy!
Piotr Gąsiorowski
Rodzaju 1 i Jana 2:1-10
7 słów
30 min 36 sek
Views: 1040
„Kiedy Biblia mówi o Bogu, który pomaga, który jest wsparciem, to mówi o Bogu, który ingeruje w sytuacje beznadziejną. Sytuację, w której człowiek wie, że potrzebuje pomocy, ale nie ma zielonego pojęcia po tym, jak ta pomoc ma wyglądać; sytuację, w której człowiek wie, że potrzebuje pomocy, ale nie ma gotowego scenariusza, jak ta pomoc ma wyglądać…”
Przywódca
„Wielkość lidera nie liczy się tym, iloma ludźmi zarządza, ale liczy się w tym, ilu ludziom służy...”