Kazania - archiwum

Kazanie z tagami - świat

Jednorożec
Wiliam Shaw
Kolosan 2:8 i 1_Koryntian 3:19
28 min 24 sek
Views: 155
Czym jest mądrość Boga w odniesieniu do mądrości ludzkiej...
Ludzie wokół nas
„Zbyt często, zamiast mówić ludziom o Chrystusie, ścigamy się w wyłączności na prawdę! Zbyt często chcemy być radykalni w swojej wierze, zapominając, że jedyny bezpieczny radykalizm to ten, który sprawi, że nasza miłość jest radykalna…”