Kazania - archiwum

Jednorożec

Wiliam Shaw
Kolosan 2:8 i 1_Koryntian 3:19
28 min 24 sek
Views: 155
Czym jest mądrość Boga w odniesieniu do mądrości ludzkiej...