Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
Modlitwa
31 min 59 sek
Views: 1141
„Modlitwa przecież, to nie instrukcja obsługi dla Boga, jak ma się z nami obchodzić…”
Piotr Gąsiorowski
21 min 43 sek
Views: 657
„Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy historię narodu izraelskiego, jakże często czytamy: Bóg Abrahama, Jakuba i … Izaaka. Gdyby nie jedno wydarzenie, gdyby nie jedno pragnienie, w miejsce Izaaka powinniśmy wpisać Ezawa…”