Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
32 min 55 sek
Views: 707
„Czy to, czego dotyczy cała akcja, jest swojego rodzaju kontraktem między Bogiem a szatanem, gdzie próbuje się jakiegoś biednego człowieka w tym, ile może znieść? A przecież wierzymy w to, że Bóg nie ma nic wspólnego z tym, co jest złe…”
Piotr Gąsiorowski
16 min 17 sek
Views: 644
„Zdecydował się na to, że wbrew codzienności, wbrew temu, co robił każdego dnia, zwróci się do Chrystusa. Zawołał do Boga, ale inni go uciszali! Powiedzieli do niego: ‘Bądź cicho! Po co wołasz? Po co krzyczysz?’…” Patrz również kazanie: „CZŁOWIEK, KTÓRY NIE WIDZIAŁ” [2009-06-21]