Kazania - archiwum

Piotr Gąsiorowski
Mateusza 9:35-36
27 min 25 sek
Views: 967
„Aby zobaczyć, jak jest naprawdę, jaka jest rzeczywista sytuacja ludzi, którzy żyją – trzeba z nimi BYĆ…”
Piotr Gąsiorowski
Wyjścia 32:1-35
22 min 21 sek
Views: 702
„Czy jest na sali ktoś, kto ma wszystkie rachunki zapłacone, wszystkie zobowiązania finansowe zrealizowane, nie ciąży na nim żadne niezapłacone zobowiązanie finansowe?...”