Kazania - archiwum

Pole uprawne
Piotr Gąsiorowski
Marka 4:1-9
37 min 58 sek
Views: 1126
Kim jest Słowo dla Ciebie?...
Przyjmij mnie
Wszystko to, co sprawia nasze samozadowolenie, oddala nas od Ojca...