Kazania - archiwum

Jednorożec
Wiliam Shaw
Kolosan 2:8 i 1_Koryntian 3:19
28 min 24 sek
Views: 150
Czym jest mądrość Boga w odniesieniu do mądrości ludzkiej...
Dar
Piotr Gąsiorowski
Sędziów 13:20-14:20
29 min 58 sek
Views: 1478
"To co otrzymujemy, bardziej świadczy o darczyńcy niż o obdarowanym..."